ERP-järjestelmissä pyritään keskittämään tieto yhteen paikkaa jolloin kaikki muut ohjelmistokomponentit ja integroinnit käsittelevät samaa, reaaliajassa päivittyvää dataa. Ajantasainen luotettava tieto on nopeasti muiden saatavilla. Nopeutunut tiedonkulku puolestaan säästää kustannuksia, kun työntekijöiden aika ei kulu odottamiseen. ERP-järjestelmän avulla voidaan tarjota jokaiselle työntekijälle pääsy oleelliseen, työtehtäväkohtaiseen dataan, ohjelmiin ja analyysityökaluihin. Integroidut, nopeat ja joustavat prosessit parantavat tehokkaasti yrityksen kilpailukykyä.

Tuomalla samaan toiminnanohjausjärjestelmään eri osastoja palvelevia osioita ja tietoja parantuu reaaliaikainen tiedonjako myös eri osastojen välillä. Täten vähennetään päällekkäistä työtä ja nopeutetaan asioiden käsittelyä.

ERP-järjestelmä tehostaa kirjauksia, parantaa tiedonlaatua jolloin se myös vähentää muiden järjestelmien ylläpitokustannuksia, sekä se avaa uusia mahdollisuuksia raportointiin. ERP-järjestelmän hyödyt näkyvät niin hankinnassa, valmistuksessa, palveluissa, myynnissä, kuin talouden- ja henkilöstön hallinnassakin. Liiketoimintatilanteiden hallinta helpottuu, ja yrityksen resurssien ja voimavarojen käyttö paranee, mikä näkyy käytännössä myös suurempana asiakastyytyväisyytenä.

ERP-järjestelmä korvaa manuaalista kirjanpitoa ja manuaalisia toimintoja, jolloin jokapäiväinen työnteko tehostuu. ERP-järjestelmän avulla yritys pystyy myös reagoimaan tehokkaasti erilaisiin ympärillä tapahtuviin muutoksiin. hyvin valitun ERP-järjestelmän Järjestelmän komponenttipohjaisuus takaa sen, ettei liiketoiminnan muutosten vuoksi tarvitse uusia koko järjestelmää.

Onnistunut ERP-järjestelmän hankinta takaa sen ettei ympäristön tai liiketoiminnan muutosten takia tarvitse uusia koko toiminnanohjausjärjestelmää.

Hyvin valittu ERP-järjestelmä on myös helpommin laajennettavissa toimitus- ja asiakashallintaketjun komponenteilla sekä se voidaan yhdistää myös yrityksen verkkokauppa- ja markkinointijärjestelmiin. Parhaimmillaan ERP-järjestelmä mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen, luo vakauden sekä pohjan yrityksen liiketoimintaan ja auttaa vastaamaan tehokkaammin tulevaisuuden uusia haasteita.

ERP-järjestelmien käyttöönotto voi olla erittäin kallista ja aikaa vievää. Valmiit järjestelmät täytyy sopeuttaa yrityksen omiin tarpeisiin, ja henkilöstö kouluttaa järjestelmän käyttöön ja uusiin toimintatapoihin. Siksi kannattaakin valita järjestelmän toimittajaksi vahva kumppani, jolla on laajaa, vakaata kokemusta niin liiketoiminnasta kuin tietopalveluistakin. Ota siis yhteyttä, niin tehdään yhdessä yrityksesi prosesseista entistä kannattavampia!

Henkilöstö

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.